17 Nisan 2011 Pazar

Uluslararası Tasarım Kongresi İTÜ’nün Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilecek


Uluslararası Tasarım Birliği’nin 2013 Kongresi’nin İstanbul’da İTÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi için Kanada’da anlaşma imzalandı.
International Design Alliance (IDA) 2013 kongresinin İstanbul’da gerçekleştirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile IDA’yı oluşturan Uluslararası Endüstriyel Tasarım Dernekleri Konseyi (ICSID), Uluslararası Grafik Tasarım Dernekleri Konseyi (ICOGRADA) ve Uluslararası İç Mimarlar/Tasarımcılar Federasyonu (IFI) arasında IDA merkezinin bulunduğu Montreal, Kanada’da imzalanan anlaşma ile mutabakata bağlandı.
Anlaşmanın imza töreni, üç uluslararası kuruluşu temsilen bir araya gelen IDA İcra Kurulu üyelerinin ve İTÜ adına IDA 2013 İstanbul Kongresi İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Alpay Er’in katılımıyla gerçekleşti. Icsid Başkanı Dr. Mark Breitenberg (ABD), Icograda Başkanı Russell Kennedy (Avustralya), IFI Başkanı Shashi Caan (ABD)’nın yanı sıra, Icsid, Icograda ve IFI’nın 2011-2013 Dönem Başkanları Prof. Soon In Lee (Kore), Julia Leimei Chiu (Japonya) ve Joe Pettipas (Kanada) da anlaşmaya imza attı. Anlaşmanın imzalanmasıyla beraber İTÜ uluslararası alanda resmen kongre hazırlık çalışmalarına başladı.
IDA İcra Kurulunu temsilen Icsid Başkanı Dr. Mark Breitenberg imza töreninden sonra yaptığı açıklamada “IDA Kongreleri, IDA’yı oluşturan endüstriyel, grafik ve iç mekan tasarımı disiplinlerini bir arada tutan ve aynı zamanda birbirinden ayıran karşılıklı etkileşimi yansıtır. İstanbul, tasarım alanındaki zengin tarihi ve çeşitliliği ile bu karşılıklı etkileşimi 2013 IDA Kongresi için idealize eden bir şehirdir. IDA, tasarıma dayalı işbirliği konusunda ileride kesinlikle örnek oluşturacak bu etkinlik için İstanbul’daki organizasyonun farklı paydaşları ile beraber çalışacak olmaktan şimdiden büyük heyecan duymaktadır.” dedi.
2013 IDA Kongresine evsahipliği yapacak olan İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünü temsilen Bölüm ve IDA 2013 İstanbul Kongresi İcra Kurulu Başkanı Prof.Dr.Alpay Er, “İstanbul tarihi, lokasyonu, kültürel ve iktisadi dinamizmi ve yaratıcı kapasitesi ile dünyanın tasarım başkentlerinden birisi olmayı hak ediyor. Tasarımı inovasyon sürecinin asli bir unsuru olarak gören ve uluslararası tasarım camiasının aktif bir üyesi olan İTÜ, IDA 2013 kongresini İstanbul’a getirerek hem kentin hem de Türkiye’nin tasarıma dair vizyonunu gerçekleştirme yolunda tarihi bir adım atmıştır.” dedi.
İmza töreninin ardından İTÜ evsahipliğinde, IDA İcra Kurulu üyeleri, Icsid ve IFI genel sekreterleri, Icograda genel müdürü ve IDA 2011 Taipei Kongresi’nin organizatörlüğünü üstlenen Tayvan Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı bir davet verildi.
IDA Kongresi, tasarım meslek oluşumlarının kendilerini tek bir ses olarak ifade edebildikleri bir platformdur. IDA Kongrelerinin en önemli hedefi; IDA paydaşlarının mesleki disiplinleri arasındaki tasarım-bazlı işbirliğinin değerini, benzerliklerinin yanı sıra kendilerine özgü niteliklerini de vurgulayarak desteklemek ve diğer tüm paydaşlarla birlikte tasarım temelindeki işbirliklerinin değerini vurgulamak olarak ifade edilebilir.

IDA Kongresi Hakkında
IDA Kongreleri, tasarımcılarla tasarımcı olmayan paydaşlar arasında bir zirve niteliğinde gerçekleştirilen dünyadaki en büyük tasarım etkinliğidir. Kongrenin amacı dünyanın her yerinden gelen tasarımcıların sesini bir tema çerçevesinde duyurmak; siyaset, kültür ve iş dünyasının, bilim, teknoloji ile beşeri bilimlerin düşünür ve liderlerini bir araya getirerek IDA vizyonunu ve misyonunu ileriye taşımaktır.
IDA Kongresi, tasarım meslek oluşumlarının kendilerini tek bir ses olarak ifade edebildikleri bir platformdur. IDA Kongrelerinin hedefi; IDA paydaşlarının mesleki disiplinleri arasındaki tasarım-bazlı işbirliğinin değerini, benzerliklerinin yanı sıra kendilerine özgü niteliklerini de vurgulayarak desteklemek; diğer tüm paydaşlarla birlikte tasarım temelindeki işbirliklerinin değerini vurgulamak; Icsid, Icograda ve IFI üyeleri ile küresel kongre katılımcıları için keyifli ve eğitici bir deneyim sağlamak; IDA ortakları ve kongre paydaşları arasında etkileşimi desteklemek; IDA’yı tasarımın küresel sesi ve inovasyonun tetikleyicisi olarak konumlandırmak; evsahibi şehir, ülke ve bölgenin tasarıma yönelik inanç ve katkısını sergileyecek küresel bir platform oluşturmak; ve son olarak politik karar odaklarının, hükümetlerin dikkatlerini tasarımın önemine çekmek ve tasarımı etkin bir şekilde kullanmaları yönünde etkilemek olarak ifade edilebilir.

International Design Alliance: IDA (Uluslararası Tasarım Birliği) Hakkında
2005 yılında kurulan International Design Alliance: IDA (Uluslararası Tasarım Birliği), tasarımı temsil eden uluslararası kuruluşlar olan Icsid, Icograda ve IFI arasındaki stratejik bir girişimdir. IDA, tasarım ile ilgili mesleklerin ortak çıkarlarını savunan tüm disiplinlerin ortak sesi olarak faaliyet gösterir.
IDA Ortakları Hakkında
Icsid - The International Council of Societies of Industrial Design 
(Uluslararası Endüstriyel Tasarım Dernekleri Konseyi), Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleğinin çıkarlarını koruyan ve geliştiren, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 1957 yılında kurulan Icsid, 50’yi aşkın ülkeden üyesiyle farklı görüşlerin uluslararası platformda ifade edilebilmesine olanak sağlayarak mesleğin ortak sesini yansıtacak şekilde faaliyet gösterir. Kuruluşundan bu yana Icsid, kendini endüstriyel tasarım topluluğunun tanınması, başarısı ve büyümesine adamış öğrenci ve profesyonellerden oluşan geniş kapsamlı ağını geliştirmeye devam etmektedir. Meslek örgütleri, tanıtıcı dernekler, eğitim kuruluşları, devlet kurum ve kuruluşları ile birlikte, endüstriyel tasarım eğitimini ve ilerlemesini ön planda tutarak, kapsamlı ve çeşitliliği öne çıkaran bir sistem geliştirilmiştir. www.Icsid.org
Icograda - International Council of Graphic Design Associations 
(Uluslararası Grafik Tasarım Dernekleri Konseyi), profesyonel iletişim tasarımına yönelik bir kuruluştur. 1963 yılında kurulan Konsey, grafik tasarımı, görsel iletişim, tasarım yönetimi, reklam, eğitim, araştırma ve basın konuları ile ilgilenen kuruluşların, gönüllülük esasına bağlı olarak bir araya geldiği bir oluşumdur. Icograda, iletişim tasarımcılarının, toplum ve ticarette üstlendikleri önemli görevi destekler ve tüm dünyadaki grafik tasarımcıları ve görsel iletişim tasarımcılarının sesini yansıtır. Konseyin vizyonu, misyonu ve ana değerleri, hem ‘yaratıcı olarak önderlik etmek’ ifadesinde yerini bulurken, hem de tasarımı pozitif değişim için kullanan üyelerinin çok yönlü faaliyetlerinde kendisini göstermektedir. www.icograda.org
IFI - International Federation of Interior Architects/Designers 
(Uluslararası İç Mimarlar/Tasarımcılar Federasyonu), profesyonel iç mimarlar/tasarımcıların küresel sesi ve yetkili kuruluşudur. İç mimari/tasarım kuruluşlarının tek uluslararası federasyon niteliğindeki kuruluşu olan IFI, dünya çapındaki eğitim, araştırma ve uygulamalarda, bilgi ve deneyimin paylaşıldığı ve geliştirildiği küresel bir forum olarak hareket eder. IFI, iç mekan tasarımlarının gücünü, etkisini ve bu tasarımların uygulanmasını ileri götürmek amacıyla uluslararası iç mimari/tasarım topluluğunu bir araya getirmek, küresel sosyal sorumluluğu geliştirmek ve mesleğin dünya çapındaki statüsünü artırmak üzere faaliyet gösterir. 1963 yılında, uluslararası profesyonel iç mimar/tasarımcı ağını genişletmek üzere kar amacı gütmeyen bir yapı olarak kurulan IFI’nın bünyesinde şu anda, faaliyet gösteren iç mimarlar/tasarımcıları toplu halde temsil eden her kıtadan üye dernekler, kuruluşlar ve okullar yer almaktadır. www.ifiworld.org
Daha fazla bilgi için:
İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Araş.Gör. Berrak Karaca Şalgamcıoğlu
Proje Yönetim Asistanı
T: +90 530 462 2892
E: bkaraca@itu.edu.tr

Hiç yorum yok: