31 Ekim 2009 Cumartesi

Endüstriyel Tasarım Akademik Konseyi (ETAK) İTÜ'de Toplandı

Türkiye ve KKTC'deki endüstriyel tasarım bölümlerinin başkanlarından oluşan ve ilk toplantısını Mayıs 2006'da yapan, Endüstriyel Tasarım Akademik Konseyi (ETAK) 2009 yılının ikinci toplantısını İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirdi. 12 Bölümün Bölüm Başkanı, 3 Bölümün ise Bölüm Başkan Yardımcısı veya diğer öğretim elemanları aracılığıyla temsil edildiği toplantı 10 Ekim 2009 tarihinde İTÜ Vakıf Tesisleri Ayazağa Salonunda gerçekleşti. Toplam 15 Bölümün temsil edildiği toplantı bugüne kadarki en geniş katılımlı ETAK toplantısı oldu. Toplantıda, İTÜ'ye ek olarak, Anadolu, Arel, Bahçeşehir, Doğu Akdeniz, Doğuş, Gazi, Haliç, Işık, İzmir Ekonomi, Kadir Has, Marmara, Mimar Sinan, Ortadoğu Teknik ve Yeditepe üniversiteleri temsil edildi.
İTÜ dönem başkanlığında gerçekleşen toplantının sabah bölümü İTÜ EÜTB Bölüm Başkanı Prof.Dr. Alpay Er ve İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan Hacıhasanoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başladı. Daha sonra, toplantıya davetli olarak katılan Mimarlık Fakülteleri Dekanlar Konseyi (MİDEKON) Dönem Başkanı Prof.Dr. Zekai Görgülü bir konuşma yaptı. ETAK üyelerinin sorularını da yanıtlayan Prof.Görgülü MİDEKON ve ETAK arasında kurumsal bir ilişkinin kurulması yönünde çaba gösterilmesi yönündeki görüşlerini ETAK üyeleriyle paylaştı. Sabah oturumunun geri kalan kısmında Kalite Değerlendirme ve Akreditasyon konusunda Türkiye'deki mevcut örnekler (MİAK ve MÜDEK) sırasıyla Prof.Dr. Orhan Hacıhasanoğlu ve Refik Üreyen ile Prof.Dr. Ayşe Erzan tarafından sunulup tartışılırken, toplantının öğleden sonraki kısmında 2009 yılının MSGSÜ'ndeki ilk toplantısında kurulan komisyonların çalışmaları sunuldu ve tartışıldı. Toplantının son kısmında ise, İTÜ'de düzenlenen 4. Ulusal Tasarım Kongresi paralelinde İTÜTASK'ın davetiyle 7 farklı üniversiteden öğrencilerin katılımıyla 3. kez gerçekleşen Ulusal Öğrenci Kurultayı temsilcileri yaptıkları çalışmanın somuçlarını ETAK ile paylaştılar. İTÜ Dönem başkanlığı içinde bir ara çalışma toplantısının yapılması karara bağlanırken, 2010 yılının ilk ETAK dönem toplantısının İEÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleşmesi kararlaştırıldı.